Výlet do Litoměřic

IMG_20200301_121625Odpoledne 1. 3. jsme společně s dětmi vyrazili na výlet do Litoměřic. Naším hlavním cílem bylo navštívit našeho bývalého svěřence Tomáška Stehlíka. Tomášek je autista a v období jeho dospívání a následovně, nebylo možné z naší strany zajišťovat dostatečnou péči, která by zabezpečovala specifické potřeby Tomáška. Tomášek je v současné době v péči příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice. Sociální pracovnice, které o Tomáška pečují, nás s dětmi pozvali do bytu se stálou péčí, tedy nového domova Tomáše. Tomášek má dostatek individuální péče spolu s přidanou hodnotou obětavosti a trpělivosti personálu vytváří celkově větší šanci na jeho socializaci ve společnosti. S Tomáškem jsme vyrazili do historické části města Litoměřic, s dětmi a Tomášem jsme si pak během vycházky připomenuli některé úsměvné zážitky z naší společné minulosti. Tomášek se pak do svého nového bydlení vracel usměvavý a spokojený. Důležitým výchovným momentem pro naše děti byla přímá konfrontace s mentálně postiženými dětmi. Určitě neporozuměly jednotlivým specifikám mentálního postižení dětí, které jsme předtím navštívili. Ale porozuměly určitě tomu, že to nemají ve svém životě až tak těžké jak se jim někdy zdá.

 Děti a strejda Radek

IMG_20200229_165535 IMG_20200229_165610 IMG_20200229_170140