Informace pro rodiče a příbuzné

 

1.   Návštěvy rodičů:

Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině – tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, apod.). Volejte na číslo 603 579 346. Návštěvy trvají zpravidla do 18-té hodiny, poté návštěvníci musí odejít – dětem začíná večerní program. Návštěvy osob za dětmi jsou povinny respektovat denní řád dětského domova a zásady chování které jsou v našem dětském domově platné.

2.   Dopisy, balíčky, telefonáty:

Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu, a to zpravidla nejpozději do 19-té hodiny.

 • Mobil: +420 603 579 346

3.   Pobyty dětí doma u rodičů nebo u osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky-kurátorky“, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základě šetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:

 1. Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2-3 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky. Pokud  by dovolenky byly pravidelné, je možno zažádat i na delší časové období.
 2. Dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
 3. Podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
 4. Jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.
 5. Děti starší 15-ti let mohou do místa bydliště cestovat samostatně.

Jitka Grossmannová– sociální pracovnice

 • Mobil: +420 603 579 346
 • Email: socialnipracovnice@ddtuchlov.cz

Bc. Kateřina Krausová – vedoucí vychovatelka

 • Mobil: +420 775 422 695

4.   Příspěvek na úhradu péče:

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.

Po přijetí dítěte do zařízení je rodičům dítěte stanoven příspěvek na úhradu péče, a to rozhodnutím ředitele zařízení ve správním řízení. Výše příspěvku je stanovena dle § 27 odst. 2 zákona č.109/2002 Sb. ve znění novely z. č. 383/1005 Sb. Proti tomuto rozhodnutí je možno (v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., tj. správní řád) se odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to prostřednictvím ředitele DD Tuchlov. Pokud máte u nás umístěno své dítě a máte tak nízký příjem, že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění O výkonu ústavní a ochranné výchovy snížit, pokud rodiče doloží, že jejich příjem, nebo příjem jejich domácnosti, po odečtení příspěvku bude nižší než životní minimum. Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici. Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.

 Jitka Grossmannová– sociální pracovnice

 • Mobil: +420 603 579 346
 • Email: socialnipracovnice@ddtuchlov.cz

5. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
1. 2. –  7. 2. 2016 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,  Teplice, Nový Jičín
8. 2. – 14. 2. 2016 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
15. 2. – 21. 2. 2016 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
22. 2. – 28. 2. 2016 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
29. 2. – 6. 3. 2016 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
7. 3. – 13. 3. 2016 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.