Plavba z Litoměřic do Ústí nad Labem

IMG_20191012_154134Prosluněný sobotní den vybízel ke společnému výletu, který jsme začali prohlídkou historické části královského města Litoměřice. Naším dalším cílem byla návštěva zdymadla Střekov, ke kterému připlujeme na výletní lodi. Jelikož naše děti neměly povědomí o lodní dopravě, začala plavba plná zvídavých otázek. Proplutí plavební komorou v Lovosicích vyvolalo u menších dětí nadšení, a zároveň další diskuzi o tom jak to funguje, když jsme byli nahoře a najednou jsme dole plujeme dál. Podzimní barevná krajina kolem řeky byla nádherná a svahy plné vinic nad obcí Žernoseky dokreslovaly romantický výraz podzimní labské krajiny. Náš společný výlet končil návštěvou zdymadla Střekov, též známé jako zdymadlo T. G. Masaryka, které je  na Labi v Ústí nad Labem, bezprostředně pod hradem Střekovem. Bylo vybudováno v letech 1924 až 1936. Účelem bylo především splavnit Labe v oblasti střekovských peřejí, které byly často nesjízdné. Dnešní výlet, který byl plný poznání a relaxace, tak splnil svůj účel.

Strejda Radek a děti

IMG_20191012_164923 IMG_20191012_170133 IMG_20191012_154134 IMG_20191012_135235