Historie a současnost

Historie:

Tuchlov_hist

Lovecký zámek nechal postavit u Tuchlovského rybníka r.1821 hrabě August Ledebour-Wicheln. Je to obdélná empírová dvoupatrová budova se dvěma pravoúhle zalomenými křídly kolem dvora.


Probíhalo zde léčení
alkoholiků: “ nervozním lidem, trpícím následky nadměrného pití lihových nápojů v několika měsících vyléčí se v trvale normální lidé ze svých pijáckých zvyků, upevní si vůli, naučí se žít abstinentně a vracejí se osvěženi a zdrávi do svého povolání a ke své rodině. Dobrovolným vstupem do ústavu lze se dle zákona z r. 1916 zachránit před hrozící kuratelou“, hlásal inzerát na toto zařízení.Severně od Tuchlova stál letohrádek Belveder a severozápadně další letohrádek Ladenburg, který později sloužil jako sýpka. Všechny tři objekty tvořily jeden celek, což je typický příklad empírového komplexu zasazeného do krajiny, která byla cílem vyjížděk lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po roce 1918 byl zámek pronajat Českému abstinenčnímu svazu v Praze, který v něm zřídil svůj penzionát.

Současnost:

02IMG_0654Náš dětský domov se nachází v okrese Teplice u rychlostní silnice mezi Teplicemi a Bílinou, spádovou obcí je Ohníč. Budova prošla v roce 2005 kompletní rekonstrukcí, která byla nezbytná pro realizaci života výchovy v rodinném duchu, což ocenili zejména děti, ale i dospělí. Lovecký zámeček se tak proměnil na domov pro 4 rodinky po 8 dětech. Každá rodinka si žije pokud možno co nejvíce autonomním životem. Pro naše již zletilé děti máme cvičný byt, kde si děti zkouší žít bez přímého dohledu vychovatelů život na nečisto.

V našem domově se snažíme, aby všechny realizované aktivity, u kterých je to možné, byly v maximální míře mezi sebou propojeny a zároveň přesahovaly a napojovaly se na aktivity realizované mimo dětský domov. Dbáme na spolupráci s rodiči, ale i se širokou veřejností, živnostníky a podnikateli. Boříme mýty o dětech žijících v dětských domovech, že se nejedná o děti nepřizpůsobivé. Jsme zapojeni do řady projektů, vše v duchu nejlepšího zájmu dítí tak, aby po odchodu z našeho domova byly připravené na samostatný život.  Svůj volný čas mají naše děti možnost trávit i jinde než v domově, pravidelně navštěvují zájmové kroužky v okolních městech (DDM Teplice, DDM Bílina, ZUŠ Bílina, Dobrovolní hasiči Hostomice, FK Bílina, Baník Ohníč). I v domově je dětem nabízena řada aktivit- keramická dílna, redaktorský kroužek, polytechnický kroužek, netradiční sporty, pohybové hry, míčové hry, cyklistika, lyžování, vaření. Dokonce se můžeme pochlubit i vlastní saunou, kde děti rády relaxují a utužují své zdraví. Mimo to pořádáme mnoho akcí jako je Ples DD Tuchlov, Drakiáda, Vánoční besídka, Den bezpečnosti, Maškarní rej, Dětský den, Sportovní olympiáda a jiné, kdy je zvána veřejnost a partneři našeho domova. Každý, kdo chce pobýt mezi námi je vždy vítaný. Naši děti vyjíždějí i na akce a soutěže pořádané jinými organizacemi, kde mají šanci předvést co v nich je a získat spoustu krásných cen a navázat nová přátelství.

K domovu patří i rozlehlá zahrada, kterou bychom rádi využívali ke sportu, odpočinku i učení nejen s našimi dětmi. K uskutečnění všech našich představ nám brání nedostatek finančních prostředků, proto se snažíme oslovovat různé firmy a všechny ty, kteří chtějí pomáchat dětem kvalitně prožívat dětství. V našich dětech se skrývá obrovský potenciál, který lze využít třeba při dobrovolnické činnosti (pomoc na zahradě, v přírodě, pomoc handicapovaným…).

Nechtěli bychom opomenout ani studijní úspěchy našich dětí, někteří navštěvují střední školu a doufáme, že v budoucnu přibude i víc vysokoškoláků, než ten jeden co studuje VŠ v USA. Vzdělání je pro nás důležité. Pevně věříme, že všechny děti najdou uplatnění i po opuštění domova, kdy jejich rodinné zázemí někdy nevytvoří ty správné podmínky pro zdárný začátek samostatného života. Náš dětský domov pro tyto děti zůstává vždycky otevřen.

Nejsme místem pro opuštěné děti, jsme místem, kde se ŽIJE