Na koně do Svinčic

Svinčice1Další příjemně strávené odpoledne ve Svinčicích. Na návštěvu do stájí se děti velice těšily, některé to zde již velmi dobře znají, ale pro některé to bylo úplně poprvé. Nejprve jsme si prohlédli stáje a někteří odvážlivci si koně hned hladili. Pak děti pomáhaly postarat se o koně, zametly dvůr a odvozily rozházenou slámu. Pak už se o naše děti postaraly Andrejka s Monikou, které navštěvují jezdecký oddíl již několik let. Malé děti se na konících jen povozily, větší si už zkusily výcvik na lonži (lonž je dlouhý „provaz“, kterým cvičitel bezpečně ovládá koně) doplněný různými cviky – vzpažení, upažení, držení se jen jednou rukou… Děti se tak učily udržet rovnováhu a získat důvěru ke koni. Martince se to tak zalíbilo, že výcvik absolvovala dvakrát za sebou a dokonce chtěla i skákat přes překážky. Když jí bylo vysvětleno, že i když je odvážná, potřebuje k tomu mnohem delší výcvik, tak od svého nápadu upustila. Druhý den nemohla skoro chodit, jak měla po nezvyklém tréninku namožené svaly. Ten den krásně svítilo sluníčko, o to byl náš výlet příjemnější. Návštěvu stájí jsme zakončili tím, že jsme šli nahánět koně z pastvin. Děti moc děkují Ivaně S., která jim vždy umožní stáje navštívit a děvčatům Andrejce a Monice, které se nám po celou dobu trpělivě věnovaly. Dětem se zde moc líbilo. Jejich slova vystihují vše: „ To byl hezký den, ani se nám odtud nechce odjet.“

Teta Irenka

Svinčice1 Svinčice