Informace k aktuálnímu stavu

Vážení,

v těchto dnech jsme přistoupili k organizaci mimořádných dovolenek. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice ze dne 12. 3. 2020 je i u nás organizace výchovně vzdělávacích aktivit omezena.

Děti umístěné v našem zařízení mohou se souhlasem příslušného OSPOD zůstat v péči rodičů nebo osob odpovědných za výchovu, a to po dobu trvání nouzového stavu.

Každému dítěti bude po dobu dovolenky poskytován studijní materiál k vypracování – domácí úkoly. Ty zadává kmenová škola dítěte.

Na základě doporučení MŠMT, opatření Bezpečnostní rady státu ČR a MZ ČR jsou v době stavu nouze omezeny návštěvy DD, omezeny volné vycházky dětí, nevykonávají se zde praxe studentů atd. Návštěvy dětí prosím omezte, využijte raději telefonních hovorů nebo videohovorů.  V případě zákonných zástupců dětí může být návštěva omezena z důvodu rizikovosti. V případě pochybnosti o zdravotním stavu zákonného zástupce budeme kontaktovat hygienickou stanici. V případě jakýchkoliv potíží nebo nejasností, které mohou nastat v průběhu dovolenky, nás prosím kontaktujte na číslech 603 579 346 nebo 777 453 307.

Chráníme naše děti i zaměstnance.