Cyklotábor na Kokořínsku

CLPA6366Výjezd zaměřený na zlepšení fyzické zdatnosti, schopnosti fungovat při zátěžových situacích a na respektování pravidel silničního provozu hodnotíme pozitivně. Děti i přes nelehké podmínky neztrácely dobrou náladu, byly ochotné si vzájemně pomoci. I přes vysoké teploty a překážky na cestách nenastala žádná krizová situace, která by ovlivnila amosféru ve skupině. Děti si vyzkoušely jízdu v terénu, po cyklostezce, ale také v bežném silničním provozu. Jejich chování splňovalo pokyny pro bezpečnost. Při návštěvách koupališť, kde jsme trénovali a zkoušeli mnoho plavecký stylů, dále si užívali vodních hrátek, tak i v těchto případech si byl každý dobře vědom svých možností, které nikdo neměl potřebu pokoušet. Všechny děti velmi chválíme za pozitivní přístup ke všem činnostem, ale také za spolupráci a chování v kolektivu, i na veřejnosti.

Teta Lada

IMG_1481 IMG_1537 AVWD4141 CLPA6366